• เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • บริหารจัดการโครงการทำน้ำประปาชุมชน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Safety Management
 • occupational health management
 • Security Management

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ,จป วิชาชีพ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

21-Apr-17

 

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ค่า On call
 • เบี้ยขยัน

14-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.