• รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 • ปวช. - ปริญญาตรี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 300

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • บริหารจัดการโครงการทำน้ำประปาชุมชน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ค่า On call
 • เบี้ยขยัน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Safety Management
 • occupational health management
 • Security Management

24-Mar-17

 

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.