• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Food Science or related field
 • Min 5 yrs in food industry Regulatory Affairs
 • Knowledge of FDA food laws and regulations

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or higher in Occupational Health
 • Have Certificate Safety Officer at professional
 • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
 • Manage of safety and environmental standard
 • Occupational Health and Safety
 • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านหลักสูตรการอบรมในระดับจป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.