• ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ดูแลความปลอดภัย ภายในและภายนอกบริษัท
 • ควบคุมดูแลลรถเข้า-ออก

1 hour ago

 

Applied
 • safety
 • health and safety
 • HSE

1 hour ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ผ่านการอบรม 42 ชั่วโมง

1 hour ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

1 hour ago

 

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Collaborative working environment

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Join a dynamic team with growth opportunities

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • 5 years experience in aviation/quality assurance
 • Fluent in English, Technical writing
 • Excellent attention to detail

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • 1-3 years up in Mechanical design
 • Male or Female Age 20-30 Year old

26-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ประมาณราคา งานระบบสุขาภิบาล
 • สามารถคิดแบบ ถอดแบบ เขียนแบบและแก้ไขแปลนงาน

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม , ไฟฟ้า
 • ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล
 • จัดทำ และ ตรวจสอบ SHOP DRAWING

26-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • International automotive company
 • Develop mid-term plan and conduct training
 • Able to assess and support safety/DP

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in occupational health and safety
 • 3 years of direct work experiences
 • responsible as a company environment officer

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Licensed of Professional practice
 • Construction business

25-Apr-17

 

Applied
 • Risk-based security service, BCM, BCP, BIA
 • Corporate Security, Crisis management
 • Logistics Security, Vendor management

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

25-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
 • ก่อสร้างอาคารสูง
 • ม.6 - ปริญญาตรี

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Facilities Management
 • Over 10 yrs of experience
 • Engineering background is a plus

25-Apr-17

 

Applied
 • Able to work independently in the field
 • Possess Thai professional safety officer license
 • Good communication skill both in Thai and English

12-Apr-17

 

Applied
 • Able to work independently in the field
 • Possess Thai professional safety officer license
 • Good communication skill both in Thai and English

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.