• ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวส. ถึงปริญญาตรี
  • ควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงาน (ก่อสร้างหน้างาน)

25-Jul-17

 

Applied
  • Play a proactive and key role in Plant EHS team
  • Control and manage EHS processes and policies
  • Lead and implement best EHS practices

24-Jul-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย ความปลอดภัย
  • สามารถย้ายที่พักไปตามโครงการก่อสร้างต่างๆ

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.