• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

25-Feb-17

 

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

25-Feb-17

 

Applied
 • Align environmental standard in Asia-Pacific
 • Work in a key role for a respected multinational
 • Executive job based in Bangkok, Thailand

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Kitchen & System Equipment Maintenance Management
 • Negotiates with suppliers, cost saving&preventive
 • trains and coaches team to develop&build teamwork

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสถานีบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ดูแลและตรวจสอบเงินสดที่ได้จากการขาย

24-Feb-17

 

Applied
 • Planning and monitoring all aspects of Process
 • Bachelor degree in Environmental Engineer
 • 10 - 15 years of experience in related field

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • •Railway Project in North-East of Thailand
 • •2-3 years contract
 • •Project Scope: Signalling

24-Feb-17

 

Applied
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Exciting role with a leading MNC
 • Extensive travelling

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง/งานระบบ
 • ปริญญาตรี , โท ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบ
 • อบรมพนักงานเกียวกับความปลอดภัย
 • ประสานงานด้านความปลอดภัย

23-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานตรวจสอบการทำงานประกอบอาคาร
 • มีความรู้ในเรื่องงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานควบคุมงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต

23-Feb-17

 

Applied
 • Experienced in HSE for clients
 • Speak Good English
 • Can Travel

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Experience in HSE management
 • Solid management and leadership experience
 • Experience managing multiple sites

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineer/Science in Safety & Occupationa
 • Knowledge of safety law, occupational labor law
 • English with TOEIC score 600 up

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and develop security and safety team
 • Develop and implement security & safety procedures
 • Develop security and safety programs

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ดูแลด้านความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ดูแลความปลอดภัย ภายในและภายนอกบริษัท
 • ควบคุมดูแลลรถเข้า-ออก

20-Feb-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

20-Feb-17

 

Applied
 • University studies in chemistry and public health
 • 2 yeras in the maintenance or construction field
 • A copy of valid TOEIC score of at least 855

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 80K (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวรรมควบคุม

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 30-35 years
 • degree in Occupational Health and Safety
 • Experience 3 years in Manufacturing Industry

20-Feb-17

 

Applied
 • Able to work independently in the field
 • Possess Thai professional safety officer license
 • Good communication skill both in Thai and English

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.