• ควบคุมและแก้ไขสภาพความเสี่ยง
  • ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย
  • จัดทำและดูแลระบบต่างๆเกี่ยวกับ ISO

23-May-17

Salary negotiable

Applied
  • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
  • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

18-May-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.