• เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

27-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • improvements to site EHS operations
 • reduce risk and promote the compliance
 • write and update site specific procedures

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • security operations
 • management of contract security personnel
 • reduce asset loss and/or risk of loss

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Disaster prevention
 • TOEIC
 • overseas business trip

27-Apr-17

 

Applied
 • Environmental Health and Safety management
 • safety regulation and standard
 • certificate of Safety professional as Thai safety

27-Apr-17

 

Applied
 • 3 years industry experience in environmental compl
 • Familiar with manufacturing environment
 • Knowledge of Agile and familiarity with EICC

26-Apr-17

 

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

26-Apr-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • Managerial Experience in Manufacturing companies
 • Follow-up Safety/DP self-assessment on Bridgestone
 • Hold Safety/DP staffs meeting in Bridgestone

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.