• เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female between 25-45 years old.
 • Degree in Occupational Health and Safety field
 • Have own car & license is an advantage.

17-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • Support, Follow-Up Environmental Issue at Plants
 • Develop 5 Years Plan for Environmental
 • Willing to Travelling Abroad as Business Trip

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor / Master in Safety
 • Experience in Safety & EHS Management
 • Professional in English communication skills

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • Experiences on waste management
 • Professional in English communication skills

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • bonus 4 months, position fee, family support, etc
 • Leading Chemical Manufacturing
 • Experience in factory safety and ISO

15-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health
 • WORK EXPERIECNE 3 years up
 • Accident Report and Record

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.