• ประสานงานกับลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารและจัดการกระบวนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพ
 • ส่งผลการตรวจสอบหรือทบทวนผลการตรวจสอบตามที่ระบุ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

8 hours ago

 

Applied
 • Safety and Environmental Leader
 • Occupational Health and Safety
 • implementing

11 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Male/Female, Age 28 - 35 years old
 • Bachelor of Occupational Health and Safety
 • Good command of English and computer literacy

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male
 • Bachelor's degree or higher in Occupation Health
 • New graduated or 1 year of experience

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-45 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • 0-1 ปี ทางด้านงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

22-Feb-17

 

Applied
 • USA Food Manufacturer in Rayong
 • Food Science, Microbiology Degree
 • Working in Multi-national environment & culture

22-Feb-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

22-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female Age over 22 years old.
 • Bachelor degree in Engineering or equal.
 • Ability and experienced in other field

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Electric Safety training
 • Electrician Certificate/ ID
 • safety, environmental

22-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • background HSE in manufacturing about 5-8 year
 • background of ISO 14001, OHSAS 18001
 • Good command of English

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree of Occupational Health & Safety
 • Experience in Safety and Environmental management
 • Develop a trend analysis process

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • Process measurement, instrumentation, process cont
 • SHE legislation, national and international std.
 • Process Safety Mgt, Implementation and Operation

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

21-Feb-17

 

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Environmental Engineering
 • 5 years experience from manufacturing firm
 • Certified Pollution Supervisor (Waste/Water/Air)

21-Feb-17

 

Applied
 • Safety Officer
 • Safety
 • Tokai Eastern Rubber

21-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for the Environmental Health & Safety
 • Direct experience in in logistics business
 • Good human relations and good command in English.

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Safety & Health
 • There is License or diploma Safety Officer
 • There is knowledge the laws safety & environmental

21-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • การปรับปรุงสภาพการทำงานที่เกี่ยวข้อง

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or above with OHS or Safety Engineering
 • 5 years’ experience in automotive manufacturing
 • Male or female aged between 30 - 35 years old

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Environmental Engineering
 • 5 years of working experience in environmental
 • Experience with energy assessment

21-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

21-Feb-17

 

Applied
 • Over 7 years of experiences in Safety Management
 • Age over 35 years old, Male is preferred
 • Working at Chachoengsao

21-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Environment Engineer ,Environment Science
 • 2 years experiences and concerning with Product
 • Work management concern with Internal

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Safety Officer
 • Safety
 • Safety Staff

20-Feb-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • 7 years experience in the area of safety
 • Good knowledge of Environmental Health and Safety

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 35 years up.
 • Minimum 6 year Health and Safety field experience
 • Minimum 6 year of supervisory experience.

20-Feb-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • Male or female, aged 35 years up.
 • Minimum 8 year Health and Safety field experience.
 • Minimum 5 year of supervisory experience.

20-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Safety
 • Site work
 • Construction

20-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ขึ้นไป
 • มีร่างกายสมบูร์ แข็งแรง
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆ

20-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, 24 - 30 years old
 • Bachelor's degree in occupational Safety
 • Experienced 2 years up in Safety

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอานามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที
 • เพศ : หญิง / ชาย อายุ(ปี) : 23 - 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล หรือเคยทำบริษัท ซั

20-Feb-17

 

Applied
 • Health & Safety
 • Automotive Air condition
 • ISO14001

20-Feb-17

 

Applied
 • Automotive Air condition
 • ISO, Manpower, budget Control
 • Engineering

20-Feb-17

 

Applied
 • Age 28 - 35 years old
 • 5 years up
 • Bachelor degree in Occupational Health and Safety.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 6 + years experiences in Manufac
 • Bachelor Degree or Higher in Occupation Health
 • Good interpersonal, communication and analytical

20-Feb-17

 

Applied
 • สถานที่ทำงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree in major of Occupational Health and Safety
 • Have HSE job experience at least 5 years.
 • Good in English communication.

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 0-3 years experience in Safety Officer.
 • GPA 2.75 or higher.

19-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor And Master in Environment Engineer
 • 1-3 years experiences in related filed
 • -

19-Feb-17

 

Applied
 • รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถขึ้นทะเบียนจป.ตามกฎหมายกำหนด
 • ขับรถยนต์ได้

18-Feb-17

 

Applied
 • HSE , Officer , Oil and gas , hazard and follow
 • Safety, standard ,onshore ,occupational , Health
 • regulations and procedures and offshore

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.