• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 และ OHSAS18001

4 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์งานด้านความปลอดภัย
 • รายงานเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • engineering projects including design,negotiation
 • maintenance management with CAPEX management
 • lead the implementation of new technologies

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3-5 years’ experience
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • Knowledge of ISO 14001 & OHSAS 18001 management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • Minimum 5 years’ work experiences
 • Knowledge of Quality Assurance planning

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Environmental Engineering
 • 5 years experience from manufacturing firm
 • Certified Pollution Supervisor (Waste/Water/Air)

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in Automotive Industry preferred
 • Experience in HSE for 10 years up
 • Proactive personality

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in social science
 • At least 3 years work experience in Safety
 • Able to operate MS office.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • All of safety activities in factory
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 3 years in Safety related field

21-Apr-17

 

Applied
 • safety assistant manager
 • Occupation Health & Safety
 • Leadership, Analytical skill

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 30-40 years.
 • Bachelor’s degree in Occupational Health&Safety
 • 5-10 years of experience in Environmental&Safety

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading automotive parts manufacturer
 • Join a dynamic team with growth opportunities
 • Rayong based

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลระบบ Fire Alarm และดูแลการเบิก - จ่าย Stock
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Safety and Health.
 • 5 yrs in HSE from manufacturing environment
 • ISO 14001, OHSAS 18001

21-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

21-Apr-17

 

Applied
 • Thai, Male, age 28-35 years
 • Good English skills
 • Well used Microsoft Office, Auto CAD

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupation Health and Safety.
 • Age 22-30 Year old.
 • Male or Female.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years in Foods Manufacturing Plants
 • To ensure that Company Safety & Environment policy
 • To build and train SHE awareness

21-Apr-17

 

Applied
 • 3+ years’ Safety Engineering exposure
 • Excellent planning ability and foresight
 • Certified Safety Professional (CSP)

21-Apr-17

 

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบบริษัท
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

21-Apr-17

 

Applied
 • Age 33-38 years old.
 • Bachelor’s degree in Occupation Health & Safety
 • Good command in English.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in HSE field
 • Degree or higher in Occupational Health and Safety
 • Certified as a Head of Safety Unit will be prefer

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate for Environmental Mgmt Systems
 • Support HSE Programs
 • 0-5 years experience in Environmental/ISO

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any related field or below.
 • ISO 14001 introduction and ISO 9001
 • At least 2 years in safety management practice

20-Apr-17

 

Applied
 • Conduct and coordinate worker/driver training
 • Maintain and apply knowledge of current policies
 • Implement & coordinate safety programs requirement

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมาย
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตราการ
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

20-Apr-17

 

Applied
 • Provide Safety & Environment target
 • Provide and control Safety & Environment
 • Control and implement ISO14001

20-Apr-17

 

Applied
 • Management level
 • Working Location: Rayong
 • Global firm of Heavy Lift

20-Apr-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ)

19-Apr-17

 

Applied
 • 2 -3 years in Logistics, Warehouse
 • Have knowledge of the Law of safety in the workpla
 • Can communicate in English.

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 6 + years experiences in Manufac
 • Bachelor Degree or Higher in Occupation Health
 • Good interpersonal, communication and analytical

19-Apr-17

 

Applied
 • ประสานงานกับลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารและจัดการกระบวนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพ
 • ส่งผลการตรวจสอบหรือทบทวนผลการตรวจสอบตามที่ระบุ

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์งาน จป. น้อย 3 ปี ในบริษัทผลิตเคมี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

19-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male
 • Bachelor or Master’s Degree in Health and Safety
 • Implement and maintain the HSE Management System

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 yrs’ experience in operation and maintenance
 • high vocational in Environmental Engineering
 • Good command of the English language

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Higher Vocational Certificate in mechanics
 • 2-5 years in manufacturing, machine maintenance
 • Good command in English

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in the safety
 • degree or higher in Occupational Health and Safety
 • Developing and implementing safety programs

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Public Health Occupational He
 • Workable Communication in English
 • 5-10 years in Foods Manufacturing Plants

18-Apr-17

 

Applied
 • Ethanol , Oil, Gas Wastwater
 • Operator manager supervisor
 • Production Planning/ Ethanol

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree safety, HSE, engineer, chemical
 • 7 years experiences in QSHE, safety, ethanol
 • Good leadership and team player, presentation

18-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานที่ส่งสำนักงานสวัสดิการ
 • จัดทำรายงานการสอบสวน กรณีเกิดเหตุ
 • อบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

18-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3-10 years experience in Safety Officer.
 • GPA 2.75 or higher.

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.