• เพศชาย อายุ 22-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ระดับหนึ่ง)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงาน ตัั้งแต่ 2 ปีขึั้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • HSE , plans ,program ,construction ,Petrochemical
 • refineries, plants and shipyards. oil and gas
 • mobile , crane , Machinery, lifting equipment, etc

02-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female Age 30 Years old up
 • Engineering with Bachelor degree or higher.
 • Ability and experienced in Automobile industrial

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or Female age over 35 years.
 • Bachelor's degree Environmental Engineering.
 • Work experience at least 3 years

02-Dec-16

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged 35 years up.
 • Minimum 6 year Health and Safety field experience
 • Minimum 6 year of supervisory experience.

02-Dec-16

THB30k - 35k /month

Applied
 • สรรหาพนักงาน ควบคุมรปภ.
 • ประสบการณ์งานด้าน รปภ. 2 ปีขึ้นไป
 • ฝึกอบรมงาน รปภ.ได้

02-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนงานฝึกอบรม
 • ฝึกอบรมพนักงานงาน รปภ.ใหม่-เก่า
 • ประสบการณ์งานด้านฝึกอบรม รปภ.โดยตรง 2 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • HSE , plans ,program ,construction ,Petrochemical
 • refineries, plants and shipyards. oil and gas
 • mobile , crane , Machinery, lifting equipment, etc

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบ จป.วิชาชีพ
 • มีความรู้ระบบ ISO, 5ส.

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

01-Dec-16

 

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

01-Dec-16

 

Applied
 • major in safety and environment engineering
 • Be familiar with the process of chemical purchas
 • national certified safety engineer certificate

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Environment Engineer ,Environment Science
 • 2 years experiences and concerning with Product
 • Work management concern with Internal

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • มีโบนัสประจำปีให้/ปรับค่าแรงให้ทุกปี
 • มีหอพักกนักงาน
 • มีวันหยุดประจำปีและวันหยุดยาวช่วงเทศกาล

30-Nov-16

THB13k - 25k /month

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในกา
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
 • มีความรู้การบริหารงานด้านการผลิต

30-Nov-16

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาปิโตรเคมี, สาขาระบบอุปกรณ์
 • ประสบการณ์โรงงานปิโตรเคมีคอล
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงาน

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Engineering or technical
 • Knowledge of Operational Excellence (OE)
 • Fluent in Thai and English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Ensure compliance to legal regulations
 • Instill and promote the value of safety
 • Manage occupational accidents

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 25 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Health and Safety
 • Leadership with communication skill

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male is preferred, 40 year old or above
 • degree in occupational health and safety
 • 10 years in safety field with large manufacturing

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Above 5 years work experience
 • Bachelor's degree in EHS.
 • Age 21 years up.

30-Nov-16

THB30k - 35k /month

Applied
 • Degree in Engineering, Occupational Health
 • 5 years’ experience working in quality
 • Well-versed in the application of quality tools

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

29-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3 years experience in fire or safety engineering.
 • Knowledge of safety in process design legislation.

29-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 0-3 years experience in Safety Officer.
 • GPA 2.75 or higher.

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ขับรถยนต์ได้

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male , Age 24-27 years old.
 • Bachelor’s degree of Occupational health & Safety
 • At least 1-2 years experience in safety

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male and Female ages 25-32yrs
 • Basic knowledge of mechanical design
 • Working day on Monday – Friday (08:00 – 17:00 hrs)

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male age over 22 years old
 • Degree or higher in Occupation Health & Safety
 • Able to communicate in English

28-Nov-16

 

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Safety
 • 5+ years of experience in safety field
 • Good command of English

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experience in Safety
 • Bachelor’s degree in Occupational Health
 • holding a certificate of Professional Safety Manag

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in in Occupation Health
 • >2 years’ experience in chemical industry
 • Good in English both speaking and writing

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor's in OHS or hold certificate Jor Por Vor
 • 2-5 years work exp. of SHE/Automotive is a plus
 • Good command of English/ ISO-TS 16949

25-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 2 - 3 ปี ขึ้นไป

25-Nov-16

 

Applied
 • Diploma level in Occupational Safety and Health
 • Recognised Environmental, Occupational Health
 • Lead Audior – OSHAS 18001 or ISO 14001 preferred

16-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineering, HAZOP, SIL Determination
 • HAZOP/ HAZID/ ENVID/ FERA/ EERA/ QRA, LOPA,
 • Chemical Engineer, Process Safety, Loss prevention

16-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.