• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

22-Apr-17

 

Applied
 • 5-10 years in Foods Manufacturing Plants
 • To ensure that Company Safety & Environment policy
 • To build and train SHE awareness

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมาย
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตราการ
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

20-Apr-17

 

Applied
 • Provide Safety & Environment target
 • Provide and control Safety & Environment
 • Control and implement ISO14001

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Public Health Occupational He
 • Workable Communication in English
 • 5-10 years in Foods Manufacturing Plants

18-Apr-17

 

Applied
 • Ethanol , Oil, Gas Wastwater
 • Operator manager supervisor
 • Production Planning/ Ethanol

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree safety, HSE, engineer, chemical
 • 7 years experiences in QSHE, safety, ethanol
 • Good leadership and team player, presentation

18-Apr-17

 

Applied
 • Safety Manager
 • EHS Manager
 • ISO9000, ISO14001, GMP and HACCP

17-Apr-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • ได้รับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมตามประกาศ

14-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

14-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 38 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ จป.วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม

10-Apr-17

 

Applied
 • จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO / 5 ส.

10-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.