• เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

03-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • การปรับปรุงสภาพการทำงานที่เกี่ยวข้อง

01-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 23 – 35 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

01-Dec-16

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

01-Dec-16

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

01-Dec-16

 

Applied
 • ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยฯ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Public Health Occupational He
 • Workable Communication in English
 • Knowledge of foods law and regulation

01-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 23 – 35 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

01-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยในอาคารและโรงงาน
 • เพศหญิง - ชาย จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็น จป.วิชาชีพ

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ) อย่างน้อย 2
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ) อย่างน้อย 2
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

29-Nov-16

 

Applied
 • At least 3 years experiences in warehouse/logistic
 • Set up and implement safety system
 • Degree in Public Health, Science

28-Nov-16

 

Applied
 • Male and Female ages 25-32yrs
 • Basic knowledge of mechanical design
 • Working day on Monday – Friday (08:00 – 17:00 hrs)

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.