• ควบคุม ดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกับพนักงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี

26-May-17

 

Applied
 • Over two years’ experience working in Safety
 • Ability to lead and supervise of over 50 man power
 • Bachelor degree or higher or College Diploma

26-May-17

 

Applied
 • Min. 5 yrs exp. in Construction site
 • Experience in Co-generation, Power Plant
 • 50,000 - 70,000 + Residence

25-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Min. 5 yrs exp. in Safety function
 • Bachelor's Degree of Occupational Health & safety
 • Thai, Male, age not over 35 years old

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineering degree or related science-based degree
 • Professional certifications a must when required l
 • International experience is an advantage

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เกี่ยวกับ จป.
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • Lamination Manager
 • EH & S Engineer
 • Customer Service

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupation Hygiene
 • Good knowledge of ISO 14001
 • Ability for use fire protective equipment

24-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 1 year in Safety field
 • Managing and controlling whole safety jobs

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Occupational Health and Safety
 • At least 5 years’ experience
 • Good skills in: communication skill in English

23-May-17

 

Applied
 • Male/Female Age 26-30 years
 • Degree of Safety and Occupational Health Officer
 • Chemical personnel / ISO14001 , OHSAS18001

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • B.S. Environmental Engineering/Environment Sciencำ
 • Have experience of WWT operation system
 • Have the license of industrial waste

22-May-17

 

Applied
 • Excellent understanding of Preventive Maintenance
 • Knowledge in the following fields with at least 3
 • Support engineering team and provide solution

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Safety Engineering
 • Maintaining and implementing safety system
 • Providing support to quality management ISO 14001

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

21-May-17

 

Applied
 • Occupational & Health
 • Hazardous substance control certificate
 • safety initiatives and regulations

13-May-17

 

Applied
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด และสือสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
 • เงินเดือน : 16,000บาท หรือมากกว่าตามความสามารถ

12-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.