• ปวส-ปริญญาตรี. ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

31 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Occupational health and safe.
 • Safety.
 • Good human relations

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Professional Safety License Holder
 • Familiar with safety regulatory for manufacturing
 • Good command of English language

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ / การบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ในงานจป. อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • OHS experiences from automotive is prefer
 • Strong leadership, interpersonal, trainer skills
 • Experience in implementation of OHSAS18001

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Occupational Health and Safety
 • 5 year up experience in handing safety environment
 • Good knowledge of OHSAS 18001, ISO 14001

20-Jul-17

 

Applied
 • Plan and provide training to all employees
 • Understanding of legal health and safety
 • Administer of safety committee

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.