• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
  • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
  • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

16 hours ago

 

Applied
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน(2กะ)
  • เพศ ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
  • อายุ 18-55 ปี

20-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 - 2 ป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

19-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.