• Male or Female, Age between 22-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Good command of spoken and written English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in maintenance and project
 • Food and Beverage industry is preferred
 • Must have your own car

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แลงานด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

29-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ในระบบ OHSAS 18001

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ควบคุมระบบประปา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

29-May-17

 

Applied
 • วางแผนบริหารจัดการการผลิตน้ำ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 2 years’ experience
 • Able to work at Samutsakorn Industrial Estate

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

25-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

25-May-17

 

Applied
 • Cando Attitude , Standardize
 • Continuous Improvement
 • Teamwork

24-May-17

 

Applied
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ อย่างครบถ้วน
 • ป.ตรี

24-May-17

 

Applied
 • . ถ้ามีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ

24-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ความอดทนสูง

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.