• เพศชาย / หญิง อายุ 21-30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
  • จัดทำและรายงานการติดตามระบบ ISO 14001
  • ช่วยงานด้านความปลอดภัยของ จป.วิชาชีพ

25-Oct-16

 

Applied
  • ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
  • จัดทำมาตรการและควบคุมความปลอดภัย
  • มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.