• รับผิดชอบงาน จป.วิชาชีพ และจัดทำแผนความปลอดภัย
  • ควบคุมพนักงานให้ปฏหิบัติตามนโฆยบายของบริษัท
  • สอบสวน/รายงานผล/วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Thai, Male / female, age 37 - 45 years old.
  • Bachelor’s Degree in Occupational Health
  • Strong people management

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.