• การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานอนุรักษ์และจัดการพลังงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Master/Bachelor’s Degree in Safety, Health
 • Implementing ISO4001, OHSAS18001
 • Manage waste management system

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงาน จป.วิชาชีพ และจัดทำแผนความปลอดภัย
 • ควบคุมพนักงานให้ปฏหิบัติตามนโฆยบายของบริษัท
 • สอบสวน/รายงานผล/วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 2 years’ experience
 • Able to work at Samutsakorn Industrial Estate

21-Feb-17

 

Applied
 • New graduates are welcome
 • Male. Thai nationality
 • Ensuring that the company follows safety laws

20-Feb-17

 

Applied
 • Act as training consultation/counseling
 • Follow government/Company/Group safety requirement
 • Audit shipping and receiving operations

20-Feb-17

 

Applied
 • Thai, Male / female, age 37 - 45 years old.
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health
 • Strong people management

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.