• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเป็นวิทยากร
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 30-40 years old.
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • 5 year experience in handing safety.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Environmental, Chemical
 • 2-3 year of experience in water treatment
 • Experience in environmental management

8 hours ago

 

Applied
 • Focus Safety & Security, Implement OHSAS18001
 • Safety Officer Professional Certificate, awareness
 • Exp in Automotive manufacturing, good English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Improve , manage Safety , Health & Security
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • Min 5 years of leadership/managerial of Safety

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Data entry/computer skills
 • Excellent telephone manner
 • Communication skills

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in any related field

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 23 – 30 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Fresh graduate is also welcomed

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • optimise safety and security in retail store
 • involved in the store’s crisis management team
 • conduct regular safety&security trainings

19-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ซื้อ สัตย์ ขยัน อดทน

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง 1 ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.