• Male/Female, Thai Nationality, 35-40 years old
 • Bachelor degree in the field of Safety or related
 • 10-15 years working experience

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน(2กะ)
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 18-55 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 - 2 ป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

19-Mar-17

 

Applied
 • บริหารความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
 • มีความก้าวหน้า
 • มีความมั่นคง

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบด้าน จป.วิชาชีพ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ทำระบบ ISO 9001:2015

17-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

17-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.