• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเป็นวิทยากร และผู้นำกิจกรรมได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
 • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age 25-35 years old.
 • Degree in Occupational Health,Safety Management.
 • 3-5 years experience in in Manufacturing Industry.

20-Oct-16

 

Applied
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.