• วางแผนงานด้านความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

07-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

07-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ด้าน จป.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • ดูแลงานบุคคล ติดต่อหน่วยงานประกันสังคม

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.