• วุฒิ ป.ตรี – ป.โท วิศวกรเคมี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์การออกแบบงานระบบบำบัดอากาศเสีย

13 hours ago

 

Applied
 • HSE Safety regulations
 • HSE codes and standards
 • tough terrain, upcountry

13 hours ago

 

Applied
 • BA in Safety management, Engineering
 • Initiate and organize OHS training of employees
 • In depth knowledge of legislation and procedures.

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Environmental, Chemical
 • 2-3 year of experience in water treatment
 • Experience in environmental management

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.