• เพศชาย / อายุ 35-45 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย 5-10 ปี ขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HSE Safety regulations
 • HSE codes and standards
 • tough terrain, upcountry

08-Dec-16

 

Applied
 • Focus Safety & Security, Implement OHSAS18001
 • Safety Officer Professional Certificate, awareness
 • Exp in Automotive manufacturing, good English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Environmental, Chemical
 • 2-3 year of experience in water treatment
 • Experience in environmental management

06-Dec-16

 

Applied
 • Accurate and adhere to deadlines
 • Strong team-player
 • Intermediate Microsoft Office skills ,

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 39
 • Minimum 5 year experiences in safety field.
 • Able to communicate in English.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safet
 • 1-2 years’ experience in occupational health
 • Must have a legal professional Safety Officer

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.