• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP,.net MS
  • สามารถทำ web site ได้ (มีประสบการณ์)

22-May-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้าน Network ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware , Software

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.