• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้าน Network ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware , Software

22-Mar-17

 

Applied
  • มีความรู้ด้าน Network ในการแก้ปัญหาอุปกรณ์
  • ดูแล website ในระบบ สามารถ ใช้ program Adobe ได้
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี

20-Mar-17

 

Applied
  • ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
  • ใช้โปรแกม Photoshop, Illustrator
  • ลงโปรแกรมต่าง ๆ ดูแลรักษา และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

18-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.