• ซ่อมและแก้ไขคอมพิวเตอร์ network Lan
  • ปวส. ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

30-Nov-16

 

Applied
  • ลงโปรแกรม ฯลฯ
  • ปริญญาตรี
  • แก้ไขปัญหา Hardware, Loftware, Network

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.