• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้าน Network ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware , Software

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.