• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในการขายและการตลาด
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาติ

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
  • ERP Sales, CRM, DMS
  • Car Dealer, account management
  • Stock Management, sales, business development

23-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.