• ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
  • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
  • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
  • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.