• ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Computer Engineer
 • Experience in automation and motion control
 • Interface function for corporate IT regarding

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 2-3 years of experience in IT engineer
 • Including Firewall, VM-ware

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • Provide hands-on IT support and services
 • Investigates future system releases & enhancements

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวช,ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Strong time management skills, Leadership
 • Strong communication and influencing in Thai & Eng

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in industrial engineering, applied science
 • SAP system, production system
 • consultation and support on all IT topics

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.