• ดูแลอุปกรณ์ด้าน HW เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC
 • แก้ไขปัญหาด้าน Technical กับ User
 • งานด้านไอทีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • Provide hands-on IT support and services
 • Investigates future system releases & enhancements

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวช,ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.