• จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุง
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ IT ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

05-Dec-16

 

Applied
  • Thai National Male or Female, 27 - 37 years
  • Degree, Major Computer, IT or related
  • At least 3 years working experience

02-Dec-16

 

Applied
  • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี): 1

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.