• ปวช สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศ
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.operating System(Window server
  • Network System (LAN/WAN)

21-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.