• มีประสบการณ์ในการ coding ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความเป็นมืออาชีพ มีใจรักในงานที่ทำ มีความรอบคอบ
  • อายุไม่เกิน 40 ปี

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.