• ปวส, ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอม
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา Hardware,Software
  • มีความรู้ด้านออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.