• ดูแลระบบงานด้าน POS/Server 2003/SQL Server 2000
  • Network/Hardware/Software/Graphic
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลระบบงานด้าน POS/Server 2003/SQL Server 2000
  • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ
  • ตรวจสอบงานต่างๆของพนักงานในความดูเเล

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Install new / rebuild existing servers & configure
  • Apply OS patches and upgrades
  • Handle backup, restore, Antivirus, Monitoring

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.