• ปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุ 20 - 35 ปี
  • สาขาใช้ Photoshop / Illustrator ได้เป็นอย่างดี

21 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์ / ผ่านงาน / ฝึกงานด้านออกแบบกราฟิค
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ดีเยี่ยม
  • Program : Illustrator / Psd / Indd / Website&Html

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.