• มีประสบการณ์ / ผ่านงาน / ฝึกงานด้านออกแบบกราฟิค
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ดีเยี่ยม
  • Program : Iilustrator / Photoshop / Indesign

6 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • กราฟิกดีไซน์
  • อาจารย์

17 hours ago

 

Applied
  • มีความสามารถด้าน กราฟฟิค และ Photoshop
  • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
  • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.