• เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สถาปัตยกรรม
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Illustrator

22-Jun-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา computer graphicหรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator ได้ดี
  • สาขาบางปู สมุทรปราการ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Packaging design
  • Photoshop&Illustrator,3D SoftManufacting backgroud
  • 5working day,Provident fund,Fix bonus,Group insur

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.