• ออกแบบด้านออกแบบ งานป้าย งานสื่อสิ่งพิมพ์
  • จิตใจดี ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.