• จัดทำงบประมาณของสื่อทุกชนิด
  • ส่งเสริมการตลาด เช่น จัดทำสื่อต่างๆ, จัด Event
  • จัดทำออกแบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ

14 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา computer graphicหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  • สาขาบางปู สมุทรปราการ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.