• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-28 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานศิลป์
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, Indesign

28-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบสื่อสนับสนุนงานฝ่ายการตลาด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop / illustrator ได้
 • 3DMax / ถ่ายภาพนิ่ง /ภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อ VDO

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านงาน Graphic Design

27-Jul-17

 

Applied
 • Modify, revise and edit design artworks
 • Design pages and banners for social media channels
 • Edit video and short film for social media

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ในงานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 2 ปีขึ้นไป
 • Photoshop, Illustrator, PageMaker, Adobe Flash
 • ออกแบบสื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง(Digital Image)ได้

27-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบป้ายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบจัดทำโปรโมชั่น สื่อการขายต่าง ๆ
 • รักงานด้านการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์

27-Jul-17

 

Applied
 • No working experience is required
 • Good in Chinese or/and English communication
 • Competitive salary

27-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
 • ชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

26-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male and Female Age: -30 year
 • New graduate is also welcome
 • Degree in Graphic design or any related field

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้ Illustrator, Photoshop ได้

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Graphic อย่างน้อย 2-5 ปี
 • มี idea ใหม่ๆพร้อมเสนอทุกโอกาส
 • สามารถวาด Story Board และตัดต่อ Video ได้

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , 3ds Max

26-Jul-17

 

Applied
 • Create graphic design and artwork.
 • Illustrator, Photoshop.
 • Have 1 - 3 years exp. in graphic design.

25-Jul-17

 

Applied
 • ทำงานกราฟฟิกร่วมกับดีไซเนอร์ที่ออกแบบโครงสร้างบูธ
 • ออกแบบและสร้างสรรค์ Key Visual,โลโก้งานอีเว้นท์
 • สามารถปรับแบบกราฟฟิก,ทำ motion graphic

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of user experience design exper
 • Strong knowledge of experience design processes
 • Agnostic yet completely proficient with design

25-Jul-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Communication,Art,FashionDesign
 • FreshGrads are welcome. Experience is advantage.
 • 5-DayWork/Wk, Competitive salary, Social Insurance

25-Jul-17

 

Applied
 • Social Media
 • Graphic Design
 • Assistant Manager

25-Jul-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Must know Wonderfruit Brand (Been to Wonderfruit)
 • Graphic Designer
 • Creative, Cutting-Edge

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • UI, User Interface, UX, CMS, AEM, Visual Design
 • Commercial visual design experience
 • Design, plan, create&code internet sites&web page

25-Jul-17

 

Applied
 • CAD Drafter and Revit Specialists
 • Prepare insallation drawings
 • Piping systems BOQ

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงานกราฟฟิค ดีไซน์ สำหรับ Facebook
 • สร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • สามารถ ทำ Lay Out 3D และตัดต่อคลิปใส่กราฟฟิค

24-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, age 23 - 32 years old
 • Bachelor Degree in Fine Arts and Applied Arts
 • Having at least 2 years of experiences in Graphic

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in related filed
 • Male /Female, age not over 35 years old
 • Experienced in Graphic Design

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Age not over 35 years
 • Basic - good skills in graphic program

24-Jul-17

 

Applied
 • บริหารเวลาและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เน้นการออกแบบและสร้างงานด้วย Illustrator
 • มีความเข้าใจเรื่อง UI / UX และสามารถออกแบบ 3D

23-Jul-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบ Website, Application หรือ Banner
 • ประสบการณ์ทางด้าน Webdesign / UI Design
 • ชอบทำงานกับองค์กรที่มี Partner ในต่างประเทศ

23-Jul-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimal supervision.
 • Fun working environment!
 • Interesting projects!

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.