• มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบกราฟิกซ์
  • ออกแบบ-แก้ไข สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
  • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
  • ใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิค เช่น Photoshop, 3D Mac,
  • ขับรถยนต์ได้

26-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.