• ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
  • ใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิค เช่น Photoshop, 3D Mac,
  • ขับรถยนต์ได้

08-Dec-16

 

Applied
  • การวางแผนส่งเสริมสินค้า และบริการ
  • การตอบสนอง และดึงดูดลูกค้าผ่านทุกช่องทาง
  • ค้นหาโอกาสใหม่สำหรับการจัดวางสื่อดิจิตอล

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบกราฟิกซ์
  • ออกแบบ-แก้ไข สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
  • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.