• ออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กรทั้งหมด
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้าน Graphic design
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอไอเดีย

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.