• ออกแบบสื่อการแต่งกาย
  • งานสื่อออนไลน์ สื่อเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค ยูทู๊ป
  • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop

21-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารได้ดี
  • ประสบการณ์ด้าน Digital Graphic Design

20-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
  • ทำโปรแกรม AI Fhotoshop ได้หรือ ทำเว็ปไซส์

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.