• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง
  • ดูแล web และ ออกแบบสื่อโฆษณา
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.