• ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสิ่งทอ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop
  • รับงานจากหัวหน้างานประกอบด้วย Artwork , art ผ้า

07-Dec-16

 

Applied
  • ออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กรทั้งหมด
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้าน Graphic design
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอไอเดีย

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ออกแบบสื่อการแต่งกาย
  • งานสื่อออนไลน์ สื่อเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค ยูทู๊ป
  • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.