• ออกแบบนิเทศศิลป์
  • กราฟิกดีไซน์
  • อาจารย์

02-Dec-16

 

Applied
  • ใช้ auto cad ออกแบบและเขียนแบบ
  • เพศหญิง
  • สามารถใช้โปรแกรม auto cad ได้

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.