• ปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุ 20 - 35 ปี
  • สาขาใช้ Photoshop / Illustrator ได้เป็นอย่างดี

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง, อายุ 22-35 ปี
  • จบป.ตรี คณะวิชาคอมพิวเตอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.