• ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Web Design experience
 • Web Style Guide(WSG) and maintain/develop WSG
 • E-commerce design, BI (Brand Identity) design

23-Jan-17

 

Applied
 • Creative
 • Graphic Designer
 • Web Designer

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Create product page for promotion on website
 • Taking care of website’s artwork
 • More than 3 years experienced as Website Designer

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Merchandising และ การออกแบบ
 • ทักษะด้านการออกแบบร้านและการออกแบบ Merchandising
 • ใช้โปรแกรม Graphic ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Design product/package/display/media
 • Be closely involved in marketing campaigns
 • Understand the brand/product strategy

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Creating Animation, editing Photo and Video
 • Assist in developing, designing and scripting
 • Monitor social media for engagement, customer

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22–30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Design
 • มีทักษะด้านการการตลาดหรือพื้นฐานการตลาด

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Age not over 30 years
 • Minimum 2 year experience

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการออกแบบเสื้อผ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop

18-Jan-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม
 • ADOBE PHOTOSHOP
 • ADOBE ILLUSTRATOR

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 5 Yrs of Experience on UI / UX or Graphic
 • Proficiency in Photoshop, illustrator
 • Design product website and mobile application

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.