• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

16 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบตกแต่งภายในบ้านสำหรับลูกค้า
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D max ,Sketch Up, Illustrator,

23-Mar-17

 

Applied
  • Native Thai on Male / Female.
  • Age 25-35 years old
  • Bachelor’s degree in any field.

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.