• ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส ขึ้นไปสาขา สถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง
 • สามารถใช้ Auto cad, Photoshop, illustrator, และ 3D
 • เขียนแบบ ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์/ Shop Drawing/ Lay out

16-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบและตกแต่งงานด้าน Graphic
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี
 • สร้างเว็บไซด์และออกแบบได้ เช่น Java, HTML

16-Jan-17

 

Applied
 • งานออกแบบ Booth
 • สามารถใช้โปรแกรม Photo shop / Adobe Illustrator
 • มีความสามารถในการถอดแบบ

16-Jan-17

 

Applied
 • Web Design experience
 • Web Style Guide(WSG) and maintain/develop WSG
 • E-commerce design, BI (Brand Identity) design

16-Jan-17

 

Applied
 • Create product page for promotion on website
 • Taking care of website’s artwork
 • More than 3 years experienced as Website Designer

13-Jan-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ

13-Jan-17

 

Applied
 • Be CREATIVE and be RESONSIBLE
 • Excellent command in English and Thai
 • Digital Graphics for e-commerce fashion clients

13-Jan-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Design product/package/display/media
 • Be closely involved in marketing campaigns
 • Understand the brand/product strategy

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Creating Animation, editing Photo and Video
 • Assist in developing, designing and scripting
 • Monitor social media for engagement, customer

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22–30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Design
 • มีทักษะด้านการการตลาดหรือพื้นฐานการตลาด

12-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Age not over 30 years
 • Minimum 2 year experience

11-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการออกแบบเสื้อผ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop

11-Jan-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม
 • ADOBE PHOTOSHOP
 • ADOBE ILLUSTRATOR

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.