• มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มัความกระตือรือร้น รับผิดชอบ จัดการกับปัญหาได้
  • สามารถรับแรงกดดนได้ ทั้งจากภายในและภายนอก

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.