• เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขากราฟิกดีไซด์,ออกแบบ)
  • มีความรู้ทางด้านการใช้โปแกรมและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Graphic Design, Visual Communication
  • Good graphics sense and knowledge
  • Experienced in print and multimedia design

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.