• วุฒิปริญญาตรี สาขา IT , กราฟิกดีไซน์เนอร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขากราฟิกดีไซด์,ออกแบบ)
 • มีความรู้ทางด้านการใช้โปแกรมและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Graphic Design, Visual Communication
 • Good graphics sense and knowledge
 • Experienced in print and multimedia design

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้งานโปรแกรม After effect ได้ในระดับดี
 • มีความรู้ความสามารถในเรื่องกราฟิกทีวี
 • มีความเข้าใจในระบบ 2D,3D เป็นอย่างดี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.