• วุฒิปวช. ถึง ปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรม Autocad , Photoshop
  • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
  • มีความสามารถด้าน กราฟฟิค และ Photoshop
  • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
  • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

16-Jan-17

 

Applied
  • ใช้ auto cad ออกแบบและเขียนแบบ
  • เพศหญิง
  • สามารถใช้โปรแกรม auto cad ได้

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.