• ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • กราฟิกดีไซน์
  • อาจารย์

15 hours ago

 

Applied
  • มีความสามารถด้าน กราฟฟิค และ Photoshop
  • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
  • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

20-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in related field
  • High level of expertise in Adobe Photoshop
  • Good skill in photography and videography

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.