• เพศหญิงเท่านั้น อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Feb-17

 

Applied
  • Revit Modeler/Family, Arch, MEP
  • 3D Renderer, Mental Ray, Iray
  • Draft Man, Construction, Interior, Shop, Display

22-Feb-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.