• ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้คล่อง
  • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
  • มีความคิดสร้างสรรค์

13 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
  • Graphic ได้ เช่น Illustrator, Photoshop, MAC

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีความรู้ทางด้าน Photoshop / AutoCAD

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.