• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
  • สามารถใช้ Program Illustrator, Photoshop

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.