• การวางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงาน
  • การควบคุมการผลิต ควบคุมและบริหารกระบวนการผลิต
  • การจัดการทั่วไปในฝ่าย การจัดการ และมอบหมายทั่วไป

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมวางแผนงานด้านการผลิตอาหาร
  • มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลความสูญเปล่า

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
  • การจัดทำ และการควบคุมเอกสาร ระบบ GMP, HACCP
  • มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิต

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.