• มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor’s Degree in any Engineering,
 • GCI Leadership –Supply Chain
 • Health and Safety Management

24-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ติดตามประสานงานทั้งภายในและภายนอกตามแผนที่จัดทำ
 • จัดทำเป้าหมายและติดตามกระบวนการเพื่อนำมาวิเคราะห์

23-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 40-45
 • Bachelor Degree in in Japanese
 • 7-10 years experiences

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ทำงานตั้งแต่เวลา 07.00-16.00
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

23-Feb-17

 

Applied
 • Machine and Equipment operation
 • Monitor production process
 • Preliminary maintenance of equipment

21-Feb-17

 

Applied
 • Manage Production lines to get a high performance
 • Control Production to meet production plan
 • Monitor department goals

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering : Mechanical / Industrial
 • 1-3 years’ experience in Automotive Manufacturing
 • Knowledge of quality system methods and standards

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนการผลิต
 • รายได้ดี มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Operation Manager
 • Responsible for all manufacturing activities
 • Experienced in FMCG or Chemical business

21-Feb-17

 

Applied
 • Male Thai nationality, age 38 - 47 years old
 • Degree or higher in Electrical Engineer/related
 • At least8yrs experience in mfg in management level

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.