• เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ)
 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 4 years production planning and material planning.
 • Exp. continuous processing & job orders processing
 • execute plan and manage deviation

09-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.